top of page
Jonge handen houden oude handen vast

Een warme buur(t)

Van ons terug wij maken 

In de warme buur(t) van vandaag streven we ernaar om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, omringd door basisvoorzieningen en met de mogelijkheid om hun woning aan te passen aan veranderende behoeften. Cd&V staat voor respect en eigenwaarde van onze burgers, met een focus op woningen aangepast aan zorgbehoeften. Het is essentieel dat mensen in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, waar ze zich veilig en verbonden voelen.

We onderstrepen het belang van een ondersteunende buurtinfrastructuur en huiselijke aanpassingen voor het creëren van een inclusieve en comfortabele omgeving waar iedereen zich thuis kan voelen.

We willen mensen aanmoedigen om bij bouw en verbouwingen rekening te houden met mogelijke zorgbehoeften en mobiliteitsverlies in de toekomst.

Een leeftijdsvriendelijke woonomgeving met voldoende kwalitatieve opties voor woningaanpassingen of verhuizing is van groot belang. Toegang tot betaalbare woningen dicht bij basisvoorzieningen, bevorderd door lokale actie en samenwerking, is cruciaal voor alle leeftijdsgroepen. De vraag naar woningen zal blijven stijgen, wat vraagt om extra aanbod, vooral van kleinere wooneenheden.

Cd&V neemt een leidende rol in het creëren van extra aanbod, in samenwerking met alle betrokkenen, met aandacht voor de middenklasse en de kwetsbaarsten in de samenleving. We streven naar innovatieve oplossingen en een respectvolle benadering van bestaande woonkernen, met oog voor de toekomstige behoeften en uitdagingen op de woningmarkt.

bottom of page