top of page
Op uw plaatsen

Gelijke kansen

Uw talent is onze toekomst

Cd&V zet zich in voor een inclusieve samenleving waar gelijke kansen en respect voor diversiteit centraal staan. We verwerpen elke vorm van racisme, discriminatie en geweld, en streven naar een omgeving waar iedereen de mogelijkheid heeft om te groeien en zijn talenten te ontwikkelen. 

We werken actief samen met mensenrechtenorganisaties om een hoog niveau van mensenrechtenbescherming te garanderen en bestrijden racisme en discriminatie met vastberadenheid, inclusief door praktijktesten uit te voeren.

Ons streven omvat ook een doelgerichte aanpak van gendergerelateerd geweld, waarbij preventie, ondersteuning en handhaving nauw op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast pleiten we voor een verbeterde medische kennis betreffende het vrouwenlichaam en hechten waarde aan respectvol taalgebruik in alle sectoren van de samenleving.

Met betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties, werken we aan het creëren van een gemeenschap waar iedereen gelijke kansen krijgt en zich gerespecteerd voelt. Door inclusiviteit en respect te bevorderen, streven we naar een krachtige en veerkrachtige samenleving.

bottom of page